Visselblåsning

(Whistleblowing)

Vi vill göra rätt

Vi på Fissa & Feja strävar efter att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas, medarbetarnas och allmänhetens förtroende för oss.
Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger våra anställda och andra partners en möjlighet att informera oss om allvarliga oetiska eller olagliga missförhållande.

Du kan anonymt rapportera din farhåga här. Beskriv ditt ärende noga så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning.

Ditt meddelande hanteras tryggt och säkert

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Tack för ditt engagemang!